Leasing financiar pentru autovehicule rulate AUTOHAUS GAM
Bine ați venit pe pagina noastră dedicată serviciilor de leasing financiar!

La Autohaus GAM, înțelegem că fiecare șofer are nevoi unice și că alegerea unui vehicul potrivit poate fi o decizie importantă. Fie că ți-ai găsit singur mașina sau optezi pentru oferta noastră de comandă auto, cu serviciile noastre de leasing auto vă oferim posibilitatea de a conduce mașina visurilor dumneavoastră fără a afecta bugetul personal sau de afaceri.

Avantaje pentru firma ta

Compania ta este eligibila daca

» Nu ai activitatea suspendată

» Nu figurezi pe site-ul ANAF cu datorii restante la bugetul de stat mai mari de 10.000 lei sau mai mult de 2% din activ

» Nu figurezi în CIP cu interdicție de a emite cecuri sau cu bilete la ordin refuzate în ultimele 6 luni

» Nu există acționari / administratori înregistrați ca administratori la alte firme în insolvență și nu ești raportat în CRC cu întârzieri mai mari de 30 zile în ultimele 6 luni

Persoana fizica este eligibila daca

» Suma maximă finanțată: 80.000 lei sau 16.000 euro

» Salariul minim este 1.495 lei / lună

» Ai minim 3 luni vechime la actualul angajator

» Finanțăm persoane cu grad de îndatorare de 40-65%, în funcție de venit și profil

» Nu ai istoric negativ în biroul de credite

» Acceptăm codebitor dacă clientul nu se încadrează singur (codebitorul nu e obligatoriu să fie din familie)

» Contract de muncă este pe teritoriul României sau contractele individuale de muncă din afara României (cu vechime de minim 6 luni la actualul angajator. Se solicită o traducere autorizată a contractului respectiv, precum și un extras de cont de pe ultimele 3 luni)

  Doresti o oferta din partea noastra?


  Avantaje pentru persoana fizica

  Documente necesare

  Documente necesare pentru Persoane Juridice

  • factura proformă emisă de furnizor / înştiinţare preţ / precontract de vânzare-cumpărare
  • specificaţie tehnică în care să se menţioneze carateristicile tehnice ale bunului finanţat, lista dotărilor standard şi opţionale precum şi pretul acestora
  • acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor de Credit
  • declaraţie privind identitatea beneficiarului real al fondurilor
  • cerere/oferta

  Acte juridice

  • certificatul de înmatriculare, actele constitutive şi actele adiţionale aferente  (dacă este cazul);
  • hotărâre a organelor statutare (AGA, CA etc.) din care să rezulte acordul acţionarilor/asociaţilor privind achiziţionarea bunului în leasing, precum şi împuternicirea persoanelor ce reprezintă firma în negocierea şi semnarea contractului de leasing
  • actul de identitate al persoanei care semnează contractul de leasing
  • specimen de semnătura vizat de bancă – conformat cu originalul de bancă.

  Acte contabile

  • ultimelele două bilanţuri anuale disponibile vizate de Administraţia Financiară (recipisa depunere) însoţite de balanţele şi anexele aferente
  • ultima balanţă de verificare disponibilă nu mai veche de 2 luni (cu rulaje lunare în vederea cuantificarii obligaţiilor de plată la bugetul de stat)
  • Pentru companiile start-up: 1-2-3 balante de verificare in functie de data infiintarii

  Pentru solicitantii cu obiect de activitate in domeniul agricol suplimentar se vor prezenta documente doveditoare de la APIA privind nivelul suprafetelor lucrate /animalelor detinute de ferma.

  Documente necesare pentru PFA

   • Acte de identitate pentru solicitant şi, după caz, girant;
   • Registrul de încasări şi plăţi semnat şi stampilat valabil pe anul in curs (nu mai vechi de 2 luni fata de data cererii)+registru de incasari si plati pentru ultimii 2 ani incheiati;
   • Declaraţia unica pentru ultimii doi ani de activitate;
   • Factură proformă emisa de furnizor / înştiinţare preţ / precontract de vânzare-cumpărare;
   • Specificaţie tehnică în care să se menţioneze carateristicile tehnice ale bunului finanţat, lista dotărilor standard şi opţionale precum şi preţul acestora;
   • Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare si Biroul de Credit;
   • Declaraţie privind identitatea beneficiarului real al fondurilor;
   • Cerere/oferta de finanţare ;

   Documente specifice necesare analizei în vederea încheierii contractului de leasing

   • Persoană fizică autorizată (PFA)
    • Autorizaţie pentru desfăşurarea de către persoane fizice a unor activităţi în mod independent;
    • Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului (CUI);
    • Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (vechime max. 30 zile).
   • Asociaţie familială (II/IF)
    • Autorizaţie pentru înfiinţarea şi funcţionarea unei intreprinderi individuale/familiaie;
    • Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului (CUI);
    • Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (vechime max. 30 zile);
    • Procura autentificata de reprezentare în relaţiile cu terţii.
   • Birou executor judecătoresc (BEJ)/Societati civile profesionale de executori judecatoresti
    • Ordin emis de Ministrul Justitiei privind numirea în funcţia de executor judecătoresc;
    • Certificat eliberat de Curtea de Apel din care să rezulte înregistrarea biroului individual/al societatilor civile profesionale
    • Dovada inscrierii in tabelul executorilor judecatoresti(vechime max. 30 zile)
    • Decizie desemnare a unui alt executor judecatoresc de catre executorul titular/camera excutorilor judecatoresti/executori judecatoresti asociati
   • Birou notar public (BNP)
    • Ordin emis de Ministrul Justitiei privind numirea în funcţia de notar public;
    • Certificat eliberat de Curtea de Apel din care să rezulte înregistrarea BNP;
    • Documentul privind numirea persoanelor autorizate sa reprezinte birourile notariale asociate
    • Contract de asociere, când sunt asociaţi mai mulţi notari publici.
   • Avocaţi (CIA/ CAA/ SCPA)
    • Decizie de numire ca avocat definitiv emisă de Barou şi avizată de Uniunea Naţională a Barourilor din România (U.N.B.R.);
    • Decizie de înfiinţare a CIA/ CAA/ SCPA emisă de Baroul din circumscripţia în care îşi are sediul profesional;
    • Act constitutiv (contract de asociere), hotărâre a asociaţilor (CAA sau SCPA).
    • Hotararea avocatului titular/asociatilor/avocatului coordinator privind numirea persoanei autorizate sa reprezinte societatea/asocierea
   • Medici (CMI/ CMG/ CMA/ SCM)
    • Autorizatie de libera practica emisa de Directia de Sanatate Publica (DSP);
    • Certificat de înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, emis de DSP;
    • Certificat de membru al Colegiul Medicilor din Romania, avizat pe anul in curs

   Contract de asociere (CMA), act constitutiv/ contract de societate (SCM).

  Documente necesare pentru persoana fizica

  Pentru a achiziționa o mașină în rate trebuie să ne trimiteți informațiile de pe buletin, precum și numărul de telefon și o adresă de e-mail validă.

  Aplicația pentru creditul auto se face online, iar în mod normal ar trebui să primiți răspuns în maxim 2 ore.

  Profita acum de reducerile noastre!